เจ็ท อินเตอร์

2015-2016 ได้รับรางวัล TOURISM BUSINESS STANDARD (EXCELLENT LEVEL) จากกรมการท่องเที่ยว

2011-2013 ได้รับรางวัล TOUR OPERATOR STANDARDS (GOOD LEVEL) จากกรมการท่องเที่ยว

บริษัท เจ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/00378 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 โดยการซื้อหุ้นของ บริษัท เอส.เอ็ม.ที. เวิล์ด ทราเวล จำกัด (ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526) ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล จำกัด ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

เจ็ท อินเตอร์ จดทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน (BSP) เพื่อขยายการบริการด้านการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของทุกสายการบิน โดยสำรองที่นั่งผ่านระบบ Amadeus, Sabre, Galileo รวมทั้งระบบสำรองที่นั่งของสายการบินแอร์เอเซีย นกแอร์ ไทเกอร์แอร์ และสายการบินอื่นๆ ได้รับการรับรองจาก International Air Transport Association (IATA) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

เจ็ท อินเตอร์ รักษามาตรฐานการบริการนำเที่ยวแบบครบวงจรสำหรับทัวร์คณะเหมาในรูปแบบที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร การจัดงานสัมมนา ท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ตลอดทุกประสบการณ์การบริการ เรามุ่งมั่นเพื่อความสุขของท่าน จึงได้ตระหนักถึงรายละเอียดเพื่อช่วงเวลาในการพักผ่อนอันมีค่าของท่าน โดยเน้นความสำคัญ 3 ประการ

1. การบริการให้มี คุณภาพ มาตราฐาน เอาใจใส่ อย่างดีที่สุด

2. ปรับปรุง พัฒนา บุกเบิกเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับท่านมากที่สุด

3. ให้บริการได้ตรงตามความประสงค์ของท่านให้มากที่สุด

พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร

กิจกรรมนำเที่ยวสำหรับพนักงาน หรือลูกค้า เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยผ่อนคลายจากการทำงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับความสนุกสนานพักผ่อนคลายเครียดตามสถานที่เที่ยวต่างๆ สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายขึ้นซึ่งอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางน้ำ หรือทางบก และสนุกสนานกับดินเนอร์ปาร์ตี้ โดยทีมงานที่จะคอยสร้างบรรยากาศให้ท่านได้ครื้นเครง เพื่อเป็นรางวัลและสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับพนักงานได้มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมนำเที่ยวเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ซึ่งจะเน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ รีสอร์ทหรือโรงแรมต่างๆ กับการจัดประชุมนอกสถานที่ การจัดสัมมนา หรือฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามแต่หัวข้อของท่าน

กิจกรรมนำเที่ยวแบบผสมผสาน นำเที่ยวที่ผสมผสานกันระหว่างการผักผ่อน แต่มีการสอดแทรกกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสนุก สามัคคี ซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวของท่านได้มากขึ้น โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญในการดำเนินจกรรมในรูปแบบของสันทนาการและกิจกรรมสื่อความหมายต่างๆ

บริการของ เจ็ท อินเตอร์

เจ็ท อินเตอร์ บริการจัดทัวร์หมู่คณะแบบครบวงจร แพ็คเกจทัวร์ จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน สำรองที่พัก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาการยื่นวีซ่า ด้วยความตั้งใจจริงกับทีมงานมากประสบการณ์จากการทำงานจริง มีผลงานได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและหลายบริษัทชั้นนำของประเทศมาโดยตลอด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ็ท อินเตอร์ จะได้มีโอกาสให้บริการเพื่อการพักผ่อนที่มีค่าของท่าน

ทัวร์คณะเหมา
        

เจ็ท อินเตอร์ เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในการจัดทัวร์หมู่คณะตามรูปแบบที่ท่านต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม ทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่ การจัดประชุมและสัมมนา การจัดนิทรรศการ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ใส่ใจรายละเอียดการบริการ มาตรฐาน ได้รับรางวัล Excellent Level จากกรมการท่องเที่ยว ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและหลายบริษัทชั้นนำของประเทศในการให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดหลายเส้นทางในหลายประเทศ

ขอคำปรึกษา นัดหมายการนำเสนอ ทาง อีเมล์ หรือ โทร. 02 7115454 กด 2

บัตรโดยสารเครื่องบิน
        

เจ็ท อินเตอร์ จดทะเบียนตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน (BSP) ได้รับการรับรองจาก International Air Transport Association (IATA) จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินทุกสายการบินโดยตรงกับสายการบิน ท่านสามารถสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินทุกสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ ในราคาพิเศษ

ปัจจุบันหลายบริษัทชั้นนำของประเทศวางใจการบริการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินมายาวนาน

สอบถามเส้นทางการบิน สำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน ติดต่อ 02 7115454 กด 1

บริการอื่นๆ

แพ็คเกจทัวร์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เหมาะกับท่านที่ต้องการเดินทางอย่างอิสระ ส่วนตัว ในวัน เวลาที่ท่านกำหนด

สำรองที่พัก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วืซ่า ให้คำปรึกษาและดำเนินการยื่นขอวีซ่า พร้อมคำแนะนำจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็ว

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ 02 7115454 กด 127

359/2-3 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 7115454 อีเมล์. jet@jetintertravel.com